Ik ben een infrastructuur en netwerk architect met meer dan 20 jaar ervaring in IT en netwerken. Een IT infrastructuur moet zo zijn opgebouwd dat deze applicaties en gebruikers flexibel ondersteunt, in lijn met normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Flexibiliteit is nodig om snel en makkelijk veranderende eisen en wensen. De oplossing hiervoor ligt in een modulaire opbouw, met verschillende bouwblokken met duidelijk gedefinieerde koppelvlakken. Door goede keuze van koppelvlakken wordt de grote complexiteit met veel afhankelijkheden gereduceerd tot behapbare bouwblokken, die per bouwblok zowel duidelijke kaders hebben, als vrijheid daarbinnen om tot een goede implementatie te komen. In een markt waarin verandering van normen, gebruikers, wensen en technieken een zekerheid is, is het belangrijk de indeling en samenhang te continu te evalueren en bewaken. Architectuur is daarom ook een continu proces.

Deze modulaire ontwerpfilosofie gebruik ik niet alleen op enterprise niveau, maar ook binnen mijn expertisegebied IT netwerken. Door een modulaire opbouw met duidelijke koppelvlakken, zijn de losse onderdelen van complexe omgevingen veel beter te begrijpen, te bouwen en te beheren. Ik draag deze visie ook actief uit, zowel in ontwerpen als in realisatie.

Ik acteer het beste op het grensvlak tussen functionele wensen en techniek. Ik houd bij alle werkzaamheden altijd het grote plaatje in vizier, maar ook de werkelijke realisatie. Hierdoor schakel ik in mijn dagelijkse werkzaamheden continu tussen rollen als enterprise architect, solution architect, project architect, product owner tot en met netwerk expert. Mijn bijdrage in een project stem ik af op de projectgrootte en aanwezige expertise, het realiseren van de doelstellingen gaat voor een strak omschreven taakverdeling.

Ik onderscheid me door mijn kwaliteit en mijn communicatie.

Olivier van der Wiele
olivier@vanderwiele.nl